همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

برگزارکننده: گروه مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تلفن تماس با دبیرخانه: ۴۴۸۶۷۲۱۶

نمابر: ۴۴۸۶۷۱۶۰

آدرس وب سایت: http://fdfwir.srbiau.ac.ir/fa

آدرس ایمیل: [email protected]

مسئول یا دبیر همایش: بهار مفخم


تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده
جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده
کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده
شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده
تحول در الگوها و اشکال ازدواج: ارزشها و آیینهای مترتب بر آن
زنان و فضای مجازی، بسترهای نوین ارتباطاتی، آموزشی، اقتصای، فراغتی، فرصتها و تهدیدها و پیامد آن در تحول در خانواده
تحول در جایگاه زن و خانواده در کشورهای اسلامی
روابط دو جنس در خانواده: تحول در تعاملات و تعارضات (اشکال سنتی و مدرن)
تحولات خانواده در آینده و پیش بینی آسیبهای پیش رو
تحولات در خانواده ایرانی: گذشته، حال و آینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لینک های مرتبط با این مطلب


مشاوره / ثبت سفارشورود به واتساپ