همایش خانواده | ضرورت ها و اولویت ها

برگزارکننده: موسسه نیروی تدبیر ایرانیان

تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۶۴۲۲۷۳۱

نمابر: ۲۶۴۲۲۷۶۸

آدرس ایمیل: [email protected]

مسئول یا دبیر همایش: خانم دکتر نیروشک


تعادل بین خانه و محیط کار

حمایت خانواده در موفقیت شغلی

برند سازی درون سازمانی نهادینه کردن ارزش های خانواده محور در سازمان

تاثیر برند سازی اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی ذینفعان

نقش آموزشهای توانمند سازی خانواده در ارتقای کیفیت زندگی کاری

تعارض کار- خانواده و استرس شغلی

نقش رسانه در تحکیم بنیاد خانواده

تاثیر پیام های خانواده محور در تبلیغات ونقش آن در توسعه کسب وکار

تاثیر عملکرد سازمانها در سلامت اجتماعی

نقش Marketing Campaigns سازمان ها در تحکیم بنیاد خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لینک های مرتبط با این مطلب


مشاوره / ثبت سفارشورود به واتساپ